Mathilde Santing geeft zanglessen in haar eigen werkruimte in Amsterdam-Zuid. Vanaf januari 2019 beginnen er weer series van privé-zanglessen. 

Na een serie van 4 lessen wordt in gezamelijk overleg besloten of je verder gaat met privélessen of dat je liever verder zingt in een (kleine) groep. 

Je kunt contact opnemen en informatie krijgen over de lessen via het formulier op de contact-pagina.

Mathilde geeft les aan jonge singer-songwriters, afgestudeerde zangers, bevlogen amateurs en doet ook band coaching. Ze is gespecialiseerd in het aanleren van technieken om veilig te zingen met expressie en dynamiek. Het zingen met plezier staat altijd voorop.

In navolging van haar eigen zanglerares Elisabeth Ooms heeft Mathilde een visie ontwikkeld over hoe ademsteun zorgt voor het beschermen van de stem en dus ook stem-problemen en -operaties  voorkomt. Ook interpretatie, podiumpresence en samen met begeleiders musiceren staan op het lesprogramma. 

 

Stemtechniek, problemen en operaties 

Het lichaam is conservatief

Het is algemeen bekend, dat het afleren van reflexen  moeilijker is dan het aanleren van nieuwe. Het lichaam produceert gevoelens van onbehagen en dus weerstand tegen de nieuwe houding cq beweging.
Daarom is een trainer voor de meeste sporters dan ook zo belangrijk en deze is dat vaak ook voor onbepaalde tijd.

Alleen via imitatie en spel/imaginatie

Het aanleren van de juiste stemtechnieken is een kwestie van millimeters.
Millimeters van verschil in de positie van de tong, het gehemelte, de kaken, en ook in de spierspanning in het onderlichaam na de diepe buikademhaling, en de bijbehorende ontspanning van schouders, keel, kaak en lippen.
Het kan makkelijker aangeleerd worden door het imiteren van iemand, die het op de juiste manier doet. En het kan nagedaan worden, zoals in een ´spelletje´. Imaginatie is een belangrijk hulpmiddel.

Ademsteun is da bomb

De klassieke stemtechniek is een uitgelezen manier om een goede ademsteun aan te leren. Helaas dreigt deze kennis verloren te gaan, doordat teveel zangpedagoges zelf niet meer een klassieke opleiding hebben genoten. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat er momenteel zo vaak operaties plaatsvinden. Logopedie helpt mensen maar gedeeltelijk, omdat de juiste technieken toch echt alleen ZINGEND aangeleerd kunnen worden. Het leren ademhalen en het leren ontspannen van keel, strottenhoofd en kaken zijn wel zeer effectief bij het nemen van logopedie ter voorkoming of ter genezing van problemen.

Ademsteun is altijd nodig en veroorzaakt geen klassiek geluid op zich. Het geluid wordt meer bepaald door de mondstand. Ook voor modern 'klinkende' zang is het gebruik van voldoende ademsteun onontbeerlijk voor het gezond houden van de stem, en het maken van dynamiek op een voor de stem veilige manier.

Onversterkte muziek

De klassieke stemtechniek is gebaseerd op het onversterkt kunnen zingen en veilig een groot  volume te kunnen maken. Er is een klank-ideaal ontstaan, dat in de hedendaagse muziek niet als mooi, echt, en bruikbaar wordt ervaren.
Cathrine Sadolin bestudeerde rock, pop en soulzangers en ontwikkelde zo een spectaculair nieuwe zangtechniek. Ze verliet niet de oudere klassieke techniek, maar benoemt meerdere stemfunkties (feitelijk 4 verschillende mondstanden) en schrijft in de hoogte van de stem het gebruik van bepaalde klinkers voor. (Alleen met de klassieke techniek kunnen in de hogere registers alle klinkers veilig gezongen worden) Ze filmt de zangers die haar technieken gebruiken, om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn voor de stem. Ze wordt regelmatig ingevlogen om grote namen te helpen met stemproblemen. Zij hebben, na één sessie met deze op de juiste manier toegepaste methode, weer stem en kunnen hun stadion concerten vervolgen.

Sadolin is meer een technicus, dan een musicus. Voor het gebruiken van haar methodiek om smaakvol dynamiek te maken zijn meer kennis en muzikaal inzicht en vermogen nodig.

Intoneren kan alleen als je jezelf kunt horen

Veel instrumenten worden voor aanvang van het concert of de opnames gestemd. Voor de zang geldt, dat iedere noot weer opnieuw geintoneerd moet worden. Omdat dat intoneren alleen kan als je jezelf kunt horen, is dat in een opnamestudio vaak heel eenvoudig te bereiken. Maar dat is heel anders in een concert-situatie.
Omdat `vals` zingen zo lelijk is, krijg je als zanger de onbedwingbare neiging om teveel volume te maken. De speciale technieken van Sadolin zijn in de studio vaak niet nodig, maar tijdens concerten bijna onontbeerlijk.

Het is niet overbodig te zeggen, dat de monitoring van de zang en het volume van de overige instumenten op het podium de intonatieproblemen van de zanger kunnen verergeren.

Beschadigingen

Tijdens het zingen zet het gebruiken van ademsteun de keel open. Deze ademtechniek is gebaseerd op een ongebruikelijke combinatie van spanning en ontspanning in het lichaam van de zanger. Spieren kunnen alleen sterker worden door ze eerst correct te gebruiken en ze dan op de juiste wijze te trainen. Bij zingen is het aanmaken van verkrijgen van nieuw spiergeheugen essentieel.
De keel moet openstaan om de stembanden de ruimte te geven voor hun sinusvormige bewegingen. Bij te weinig ruimte in de keel krijg je het effekt van -schommelen in een te kleine kamer-. Omdat de stembanden bij de hoge C bijvoorbeeld 1500 keer uitslaan, kan men zich voorstellen, dat het `op elkaar klappen´ het resultaat geeft als de handen van een bongo-speler. Daar ontstaat als het ware eelt en zo kunnen poliepen ontstaan. Hetzelfde geldt als de zanger lucht doorlaat in een stemfunktie waar dat niet mag.

Hoesten, droge keel, pijn, kriebel of schor

Als je moet hoesten, een droge keel krijgt; als je pijn of kriebel krijgt, hees of schor bent tijdens of na het zingen.
Alleen de zanger kan voelen of er iets gebeurt. De zanger moet eerlijk zijn.
Er zijn verschillende fouten mogelijk, het is geen rocket-science. Het kan zijn, dat de ademsteun niet goed wordt toegepast. (verkeerd of niet goed aangeleerd of niet genoeg getraind) Of men zing te hard, gebruikt de verkeerde stemfunktie, of laat lucht door in een stemfunktie waar dat niet mag, of zingt in de hoogte op de verkeerde klinker.

Een operatie kan mislukken

Een operatie kan mislukken. Of weer ongedaan gemaakt worden door dezelfde fouten te herhalen.
Stembanden zijn zo klein als de nagel van een pinkvinger. Opereren is dus een risicovolle aangelegenheid.
Soms verliest een stem haar schoonheid door de ingreep. Als men doorgaat met zingen met dezelfde technische fouten kan het probleem weer terugkomen.
Julie Andrews kon niet meer zingen na haar stemoperatie. Ze liep ongetwijfeld problemen op met het zingen in musicals in New York. Te vaak wordt zangers nauwelijks rust gegund.
Behalve de correcte stemtechnieken kun je niet veel voor een stem doen.
Rusten, zwijgen, slapen, veel water drinken en accupunctuur hebben mij altijd wel geholpen, maar niet zoveel als de nieuwe kennis van Sadolin, en de ademsteun, die ik als jong meisje al leerde tijdens mijn klassieke zanglessen bij Elisabeth Ooms.

Alleen ervaringsdeskundigen

Alleen ervaringsdeskundigen kunnen de juiste technieken en processen aanleren.
De meest succesvolle zangers en zangeressen geven vaak geen zangles. Terwijl juist zangers die afhankelijk zijn van een lespraktijk voor hun inkomen, veel minder ervaringen hebben met de problemen van versterkte muziek op het podium, en met de invloed van de akoestiek, en de werking van monitoren en hun effekt op de zaalversterking.
Ook hebben ze geen ervaring met de zware belasting door de overvolle concertagenda's van hun professionele collega's.

Een goede zangdocent moet zowel de klassieke stemtechnieken, als de moderne methodiek van Sadolin kennen en kunnen uitvoeren. Ook moet er een gedegen inzicht zijn in alle facetten van het opnemen en versterken van muziek.

Het inzingen cq 'warm maken' van de stem bijvoorbeeld, wordt veel te schools toegepast. Het is veel effectiever de verschillende stemfunkties en hun bijbehorende ademsteun uit te voeren voor aanvang van repetitie of concert.